Category: Prawo

Dlaczego adwokaci stawiają na specjalizacje?

Jakimi kwestiami zajmuje się adwokat? Adwokat jest to osoba, która posiada wykształcenie wyższe prawnicze, odbyła aplikację adwokacką a także zdała egzamin uprawniający ją do pracy w zawodzie. Adwokat po zdaniu egzaminu adwokackiego jest uprawniony do występowania w wielorakich gałęziach prawa, gdyż ze wszystkich dziedzin prawa zalicza egzamin. Teoretycznie może on zająć się też sprawą cywilną